Aanleveren bestanden drukwerk

Aanleveren bestanden voor full color offset drukwerk

 

Voor het aanleveren van bestanden voor full color drukwerk, gelden andere specificaties dan voor aanleveren voor digitaal printen.

Bestanden dienen altijd 1 mm afloop rondom te hebben. Als voorbeeld: een A4 heeft een pagina formaat van 210 x 297mm., het aan te leveren pagina formaat dient dus 212 x 299 te zijn (+ 2 mm) Zie verder op deze pagina alle papierformaten.

U dient bij dubbelzijdige bestanden, 2 aparte bestanden aan te leveren, 1 voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde.
Aan te leveren bestandsformaat bij voorkeur PDF, kleuren indeling CMYK en dus niet RGB gebruiken,
een PDF moet compatibel zijn met de norm ISO PDF/X-3:2002
Kleurprofiel: gebruik ISO Coated v2 300% (ECI), verkrijgbaar onder www.eci.org
OPI koppelingen uitschakelen.

Alle beeldelementen en kleurprofielen moeten ingesloten zijn, fonts naar contouren of krommen.
Zwart opmaken als 100% K en niet als 100% CMYK.
Geen Lagen of tranparanties in documenten toepassen, zet deze om naar bitmaps. Bij twijfel, lever aan in JPEG.

U kunt ook in JPEG en TIF aanleveren, de minimale resolutie dient 300 dpi te zijn, let op dat u het juiste formaat aanlevert.
Plaats GEEN snij- of pastekens.
Kies altijd de CMYK kleurmodus (PDF) (nooit RGB).
De teksten in outline plaatsen.

PDF bestanden gemaakt van Office bestanden (Powerpoint, Publisher of Word) zijn veelal niet geschikt voor druk, u kunt ze echter wel door ons (tegen meerprijs) drukgeschikt laten maken. PDF bestanden van oude Corel Draw versies zijn ongeschikt, exporteer s.v.p. naar JPEG, PDF bestanden van Corel vanaf versie 12 zijn wel geschikt voor druk, publiceer naar PDF/X-3.


Formaten

De bestanden op het exacte eindformaat +2mm (= 1mm afloop rondom) aanleveren volgens
onderstaand schema:

Lever je bestand aan in de volgende formaten:
A7 76 x 107 mm
A6 107 x 150 mm
A5 150 x 212 mm
DIN lang 100 x 212 mm
A4 212 x 299 mm
A4 Vierkant XL 212 x 212 mm
A3 299 x 422 mm
A2 422 x 596 mm
A1 596 x 842 mm
A0 842 x 1190 mm
Visitekaart 5 7 x 87 mm
Postcard 107 x 150 mm

Gegevens voor een staand formaat ook staand aanleveren, voor liggend dus ook liggend aanleveren.
Plaats uw tekst minimaal 4 - 5 mm van de rand, anders kunnen ze worden weggesneden.
Er kan bij snijden en of vouwen een tolerantie van 1 mm. ontstaan.

Voorbeeld van een Din A4, aanleverformaat met 1 mm afloop:

 

Bestandscontrole

De door u aangeleverde bestanden, worden door ons gratis gecontroleerd op drukbaarheid. Deze gratis check controleert de volgende
zaken:

Formaat van het bestand
Resolutie
Kleurindeling (RGB of CMYK)
Fonts conversie, naar paden contouren of krommen
Bij 3 luik folders wordt de kolomindeling gecontroleerd


Wijken de gegevens af van de door ons opgegeven data-eisen, dan wordt uw bestand als druk - ongeschikt aangemerkt.
Wij geven u dan adviezen hoe u dit kunt oplossen, dan wel kunnen wij voor een geringe meerprijs u bestand drukgeschikt maken.

De gratis bestandscheck is een oppervlakkige test, wij maken geen diepe bestandscheck. Bijvoorbeeld niet samengevoegde lagen in een document of verkeerd aangemaakte transparanties (gebruik geen lagen of transparanties) of andere zaken kunnen onverwachte drukresultaten geven, waar wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor zijn. Van een gratis herdruk kan ondanks goedkeuring na een Gratis bestandscheck dan ook bij foutief aangeleverde data nimmer sprake zijn. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van het bestand.

 

Snellere levering

Veel van onze meest verkochte full colordruk items, kunnen worden besteld met een korte tot zeer korte levertijd.
De normale levertijd voor full color drukwerk bedraagt bij ons ca. 5 werkdagen, wat voor drukwerk al erg snel is.
Wilt u uw drukwerk nog sneller geleverd hebben, dan bieden wij u de zogenaamde Express levering= 3-4 werkdagen levertijd,
of Spoed levering= ca. 2 werkdagen. Voor deze kortere levertijden gelden toeslagen, vraag naar de voorwaarden.

De levertijd gaat in, vanaf het moment dat uw bestanden zijn goedgekeurd of drukgeschikt zijn verklaard.
De levertijd voor Express- en spoedleveringen gaat in bij orders welke voor 10.00 uur 's-morgens zijn geplaatst.
Wordt er op een later tijdstip aangeleverd, dan wordt de levertijd met een dag verlengd. 

*levertijden gelden voor werkdagen en met uitsluiting van overmacht zoals bijvoorbeeld invloeden van buitenaf

 

 

Wij kunnen uw bestanden drukgereed maken

Indien u niet in staat bent de bestanden correct aan te leveren voor full colordrukwerk, of indien u niet beschikt over de juiste
grafische programmatuur, dan kunnen wij u tegen een redelijke vergoeding helpen.